Verkoninklijking

In plaats van je welkom te heten, katten we je af onder het mom van inauguratie. Misschien ben je wel een koningskind, wie zal het zeggen? We nemen de proef op de som, houden je net zolang kopje onder totdat je verdrinkt. Dan pas zullen we juichen, omdat je gezuiverd bent van ketterij. Jouw afgematte lichaam onderstreept voor ons de waarde van onze oneindige kringloop. Wie mooi wil zijn, moet immers pijn lijden en niet iedereen is in staat een kroon te dragen.

Lees Verder